Har de minste kommunene livets rett?

Jan Tore Sanner er neppe den største trusselen mot dagens kommunestruktur. I de minste kommunene har pilene lenge pekt nedover.

Lille Leka lengst nord i Nord-Trøndelag er Norges gråeste kommune. På Sagaøya med de røde fjellene er gjennomsnittsalderen 48 år. Så mye som 27 prosent av befolkningen er over 67 år. Ingen kommune i Norge har en eldre befolkning.
  Problemet er kanskje ikke at det bor mange pensjonister på Leka, men det bor definitivt for få unger der. Det er kun 53 skoleelever i kommunen. Hvor bærekraftig er en kommune der det i gjennomsnitt er fem elever i hvert årstrinn? Jeg tipper det bor like mange unger i gata mi som det bor i hele Leka og Røyrvik.