Glimt fra gamle Trondheims periferi

Bugnende kornåkre på Flatåsen skulle forvandles til boligområder - hele 600 mål dyrka mark. Kommunen hadde i 1974 kjøpt tre av fem gårder på nordøst-siden av Flatåsen og utbygging av de resterende områdene var også planlagt. Adresseavisen 30/8 1974. Foto: Stein Fjesme