Forsvunne bygninger i gamle Trondheim

Planlegging av nytt folkebibliotek i gang i 1974. Disse to bygningene måtte rives. Og de arkeologiske utgravningene skulle få sin plass inne i nybygget. Adresseavisen 18/12 1974. Foto: Arkiv