Kommentar onsdag 28. januar 2015

Fusjon uten begeistring

Det er ikke tvangsekteskap, men det er heller ikke overstrømmende kjærlighet som driver NTNU inn i en fusjon som gjør universitetet til landets største.

  Foto: Rune Petter Ness

Det er 19 år siden NTNU ble NTNU, etter at Stortinget i 1996 vedtok å slå sammen teknologene på Gløshaugen og allmennviterne på Dragvoll. Sammenslåingen har vært strevsom, og selv etter så mange år er det fortsatt ikke slik at «oss» og «dem» er blitt til «vi». Nå har styret i NTNU sagt ja til en ny fusjon. Mange ting blir annerledes denne gangen.