Ville bli militær

Soldater på motorsykkel med sidevogn, iført side frakker og spesielle hjelmer svinger inn på tunet. Nå skjønner niåringen hva de voksne mener med at tyskerne har inntatt landet.