Sprengte Rørosbanen

Fire mann fra Kompani Linge ble sluppet ut i fallskjerm over Haltdalsfjellene. Sammen med flere motstandsfolk sprengte de Rørosbanen. Tyskerne fikk ikke lenger transportert personell og materiell slik de hadde tenkt.