Stadig flere kvinnelige syklister i Trondheim

Den daglige sykkelbruken i Trondheim har økt med 33 prosent på fire år. Aller størst er økningen i antall kvinnelige syklister.

Det blir bedre forhold for syklistene når den nye sykkelgaten på Bakklandet blir åpnet til høsten.   Foto: Glen Musk

Trondheim er landets fremste sykkelby, viser tall fra den siste reisevaneundersøkelsen. Ingen annen storby kan vise til en høyere andel syklister.