Alle mangler helsesøster

Regjeringen har de siste to årene bevilget mer penger til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Men pengene havner andre steder.

Åpen dør: Helsesøster Ingrid Lien Johnsen liker å ha åpen dør når hun er på ungdomsskolen. Hun ville gjerne vært på skolen hver dag, men har bare to dager i uka.  Foto: VEGARD EGGEN

Så langt er bare drøyt 4 millioner kroner av en pott på 22,6 millioner benyttet til å styrke helsetilbudet til barn og unge i kommunene i Sør-Trøndelag.