Signert tirsdag 19. mai 2015

Frykten for å bli en salderingspost

Når noen sier kommunereform, bedre tjenester og økt lokalt selvstyre, hører andre sentralisering, dårligere tjenester og svekket lokalt selvstyre.

Virkeligheten fortoner seg ofte forskjellig om man ser ut fra et kontorvindu i hovedstaden eller om utsikten er fra en liten utkantkommune. Etter å ha arbeidet med et prosjekt som ser kommunereformen fra utsiktspunktene til de som bor og virker i øykommuner langs hele kysten, er det ikke tvil om at deres virkelighetsforståelse er vesensforskjellig fra den virkeligheten som presenteres fra de styrende sine kontorer i hovedstaden.