Kommentar

Det store treningsparadokset

Unge mennesker blir syke av trening i et samfunn der vi blir stadig mindre aktive. Det er på høy tid å ta makten over kroppen tilbake.

Er det noe vi en gang vil se tilbake på som en merkverdighet i menneskehetens historie, så må det være vårt forhold til kropp og trening. Bildet av nordmannen som kjemper om parkeringsplassen nærmest døra på treningssenteret for så å ta rulletrappa opp til tredemølla, sier egentlig alt. Å bevege seg, som er det naturligste i verden, er blitt profesjonalisert.