Tettere oppfølging av elever som sliter

Bystyret sier ja til en tettere oppfølging av elever som sliter faglig, men sier et tydelig nei til et forsøk med gratis SFO.

Venstres Jon Gunnes fremmet forslaget om et prøveprosjekt med gratis SFO.  

- Dette hadde jeg ikke trodd, sier Jon Gunnes (V), som fremmet forslaget om et prøveprosjekt med gratis SFO.