I margen

Kjenner vi lusa på gangen?

Endelig er laksefiskerne fornøyde. I sommer er laksen kommet tilbake til elvene.

Forskerne bør undersøke om lusa virkelig er den eneste skurken i elvene.  Foto: STEINAR FUGELSØY

Fra den ene elva etter den andre kommer det glade budkap: Laksen har gått på flua i større mengder enn på flere år. Namsen har hatt det beste laksefisket på ti år, det har vært oppsving i Orkla, og i Nidelven økte fangstene fra i fjor. I det store og hele har stemningsleiet langs elvebreddene steget merkbart denne sommeren.