Utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

Takknemlig ridder

Kåre Opdal er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for hans pionerinnsats for kulturskolen.

– Det var en overraskelse, og en stor glede å få en så stor utmerkelse, sier Opdal hjemme i leiligheten i Selsbakklia i Trondheim.