Ordet fritt:

Nidarosdomen som underholdningsarena

Jeg må si jeg er litt i tvil om jeg skal svare en kritiker som har satt seg så dårlig inn i sakene, og som påstår helt gale ting.

Utstillingen av Gullvåg-malerier i Nidarosdomen skaper igjen debatt i Trondheim. 

For å ta det første først. Min kritikk i 2005 var ikke rettet mot Håkon Gullvåg, men mot daværende domprost Knut Andresen som egenhendig bestemte at Gullvåg skulle stille ut i Nidarosdomen. For tiende gang, minst – slik foregikk det: Gullvåg fikk ideen, gikk så til sin gallerist, Per Høyem, som så gikk til domprosten som sa; vær så god, still ut. Riktignok uten å spørre menighetsrådet. Det ble først underrettet etterpå. Dette kan bekreftes.