Mener mobilbruk i bil må straffes strengere

Stortingspolitiker Karianne Tung (Ap) mener straffenivået for ulovlig bruk av mobil i bil er for lavt.

Tar opp saken: Stortingspolitiker Karianne Tung (Ap) mener det bør stilles spørsmål ved om en bot på 1300 kroner er avskrekkende nok for ulovlig mobilbruk i bil. 

Nå vil hun ta saken opp i Stortinget.