Horneland angrer på at han gikk vekk fra RBK-formasjonen