Skjebnedag for Luftforsvarets musikkorps

Luftforsvarets musikkorps kan bli foreslått nedlagt torsdag.

Legges ned? Luftforsvarets Musikkorps står i fare for å bli nedlagt, noe som vil bety at 28 heltidsmusikeren mister jobben. Her spiller LFMK under åpningskonserten på Byscenen, der korpset er en viktig leietaker, i 2010. 

Torsdag legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Der kan alle Forsvarets musikkorps bli foreslått lagt ned, og erstattet av et nytt stort korps i Oslo. Det vil bety slutten på korpsene i Trondheim, Bergen, Horten og Harstad.