Knute på tråden

Det er ikke overraskende om kulturministeren skroter knutepunktordningen. Om hun gjør Olavsfestdagenes framtid mer usikker, vil hun svekke sin egen stilling ytterligere.

Stokk og stein: Under åpningen av Olavsfestdagene satt kulturminister Thorhild Widvey ved siden av ordfører Rita Ottervik. Om ikke Widvey har gode kort på hånden for festivalen i statsbudsjettet, kan gjensyn med byen og festivalen bli mer anstrengt, spår vår kommentator. 

Kulturminister Thorhild Widvey bør ha noen gode kort på hånden når statsbudsjettet presenteres i neste uke. Hvis ikke, er det overhengende fare for at hennes posisjon i kulturlivet svekkes ytterligere. Uten at det kan sies at hennes virke som kulturminister har gitt hennes status som handlekraftig og faglig sterk i det politiske landskapet utenfor kulturlivet heller.