Tar avstand fra lettvint debatt

Nordtrøndersk kulturliv har mye større bredde enn Nina Wester påstår, mener Arnulf Haga.

Instruktør og dramatiker Arnulf Haga, her i aksjon på Stiklestad, er uenig med Nina Wester, men ønsker debatten velkommen. 

- Jeg tror mange har misforstått hva som er Nina Westers anliggende. Kanskje er hun heller ikke flink nok til å få det fram, sier Arnulf Haga.