Snåsamannens testamente

I sitt nittiende år har Joralf Gjerstad skrevet sitt testamente. Boka er i alle fall hans ærligste.

Temaene er gjenkjennelige, oppveksten i et fattig fjellbygd i de harde 30-åra, «underkuet av stormannsveldet», som det heter hos den noe mer «politiske» Gjerstad, «de usynlige kreftene» - synskheten som tidlig gjorde seg gjeldende, og selvsagt forelskelsen og ekteskapet med Signe, senere fulgte direkte brød-nid, strev, nervevanskene på 60-tallet, men også om den sosiale oppreisning det var å bli klokker i et lita, fattig bygd (presten satte stillingen sin inn på det).