Presenterer Trondheims historie for barn

For første gang presenteres Trondheims historie for barn, både i bokform og digitalt.

Papirbok og e-bok: Barnas guide til historiske Trondheim er utgitt på skjerm og papir. Her er noen av kreftene bak. Fra venstre Axel Christophersen, Henning Sommero, Marte Rye Bårdsen, Klaus Sonstad, Gunnar Flikke og Svein Lorentzen. 

«Byguiden» ble en umiddelbar suksess da den ble utgitt av Selskapet for Trondhjems bys vel i 2013. I arbeidet med å lage en digital versjon, dukket ideen til et tilbud rettet mot barn opp.