Tegner Trondhjæm

Leif Otto Furseths tegninger av gamle Trondheim har helsebringende effekt på demente.

– Trondheim er helt enorm. Jeg kunne aldri tenkt meg å forlate byen, sier trondheimspatrioten- og tegneren Furseth.