- Enkel og billig løsning for nytt litteraturhus

Om et knapt år kan Trondheim få nytt litteraturhus, plassert i tilknytning til kunsthallen og folkebiblioteket.

Kulturkvartal: - Hit, sammen med den nye Kunsthall Trondheim og folkebiblioteket, vil vi, sier Trond Åm, prosjektlederen for Litteraturhuset i Trondheim. 

- Hvis vi får de nødvendige bevilgningene, kan vi etablere et nytt litteraturhus i løpet av 2016, sier litteraturhusets prosjektleder Trond Åm.