Har barn og integrering høyt på lista

Etter tre dager som statsråd fastslår kulturministeren at kulturlivet må legge til rette for at flere barn og innvandrere kan delta.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland på vei ut av statsrådbilen.  

- Jeg skal slett ikke instruere kulturlivet om hvordan det skal gjøres, men det er viktig å tilrettelegge for flere arenaer der mennesker med ulik bakgrunn kan møtes, sier Linda Hofstad Helleland.