200 år. Fem millioner publikummere. Og Henrik Ibsen, da:

25 ting du trenger å vite om Gamle Scene

Både Ibsen og Bjørnson har stått der. Over 800 publikummere ble stuvet inn om de hadde en suksess. En trønderrockforestiling er den som ble spilt flest ganger.

Her ser vi et dannet premierepublikum på veg inn til en premiere ved århundreskiftet. Bildet er en malerisk rekonstruksjon fremstilt av Anker Maalø; en kjent kunst-, dekorasjons- og reklamemaler i Trondheim først på 1900-tallet. 

Det finnes neppe en teatersal og -scene som bærer sitt navn så velfortjent som Gamle Scene - Norges og Nord-Europas eldste sal og scene i kontinuerlig bruk i 200 år.