Troll inntar Fosenkaia

Sveinung Sundli lurer i kulissene, og vel så det, når restauranten Troll åpner i slutten av februar.

Her kommer Troll: Sveinung Sundli (fra venstre), Helene Rise, Lars Laurentius Paulsen og Siv Jakobsen Sundli står bak restauranten Troll som åpner på Fosenkaia i slutten av februar. 

– Her blir det norsk mat, men kanskje i en litt annen setting enn folk er vant til, sier kjøkkensjef Lars Laurentius Paulsen, som absolutt ikke bruker pinsett og har «mer av alt» som sitt overordnede motto på kjøkkenet.