Folk:

Om politikken og botanikken

Olav Gjærevolls datter tror faren ville vært bekymret for klimautviklingen.

Historietime: Inger Gjærevoll forbereder foredrag om sin far Olav Gjærevoll og hans virke og betydning som politiker, naturverner og professor i botanikk. Det skjer i Hospitalskirken onsdag 24. februar klokken 19.00. Koret Cantare deltar også. 

I år er det 100 år siden botanikeren og politikeren Olav Gjærevoll ble født. Onsdag snakker datteren Inger Gjærevoll om farens liv og virke i Hospitalskirken.