Konfliktene skjerpes

Steile fronter: Konfliktene råder i Elena Ferrantes tredje roman i napoli-kvartetten: Kommunister mot fascister, kvinner mot menn, sør mot nord. 

Tross klare kvaliteter fortoner dette seg lenge som en «mellombok» i en unik romanserie. Men mot slutten skrus det hele grundig til, og du er igjen hektet.