Lille Skansen:

Frisk sjømat ved sjøkanten

Kjøkkenet holder ikke koken hele veien, men for lette sjømatretter helt nede ved fjorden, er Lille Skansen et godt alternativ.

Ny giv: Menyen er ny og større, og der det før var en stor bar, er det åpen kjøkkenløsning og en rad av urter. Her innehaver Thomas Johansson (t.v.) og kokk Mattias Gimstrand. 

Det er ny giv på Lille Skansen.