Jubileumsserien del 24:

Rev opp gjerder og knuste ruter for at Nidaros skulle hete Trondhjem

«Trondhjem, Trondhjem» ble det taktfast ropt utenfor vinduene til avisen Nidaros i Søndre gate. Flere og flere kom til, og snart toget 6–7000 mennesker gjennom gatene. Trondhjem skulle byen hete, og «nidingene» skulle tas.

Striden om bynavnet skapte et stort og langvarig folkelig engasjement. Det endelige vedtaket om et skifte fra Trondhjem til Nidaros ble tatt 14. juni 1929, med virkning fra 1. januar 1930. Bynavnet ble endret til Trondheim 6. mars 1931. 

År: 1929