Trenden har snudd, nå vil folk spille i korps igjen

Trønderske korps opplever en så stor økning i antall medlemmer at det har blitt vanskelig å skaffe nok instrumenter.

- Hvilket instrument er dette?, spør dirigent Henrik Schaanning i Brundalen og Charlottenlund skolekorps.