Hjemmebrygging fra viking til hipster

I begynnelsen kastet de glødende bryggesteiner i trekar. I dag mesker far seg med malt og humle fra spesialbutikker, i stedet for å brette klær, på vaskerommet.

Både skjegg og øl har vært populært helt siden vikingtiden.