En sommer med sterke kvinner

Mange av de mest interessante artistene i Trondheim i sommer er kvinner. Dessverre er det ikke de som fyller de store arenaene.

Sterk kvinne: Patti Smith er en av mange sterke kvinner som opptrer i Trondheim i sommer, men ikke på de største arenaene. 

Trondheim er i gang med en konsertsommer uten like. Noe av det mest iøynefallende ved tilbudet er at menn født like etter andre verdenskrig er enerådende på de store utearenaene og at kvinner, gjerne yngre kvinner, står for konserter som kan bli mer interessante på mindre arenaer.