- Bygningsvern er lønnsomt for byen

Mette Bye, moldenser bosatt på Bakklandet, blir ny byantikvar. Hun skal videreføre byens kultur- og bygningsvern.

Verdifullt: - Det historiske preget er verdifullt for Trondheim, mener Mette Bye. 

- Trondheim er en fantastisk by med mye særpreg som det er lønnsomt å ta vare på. Nå står bryggene øverst på lista , sier Mette Bye (45).