- Det var helt naturlig å gå over til Galleri Brandstrup

Kjell Erik Killi Olsen, Christer Glein og Sverre Koren Bjertnæs er tre av fem Trondheimskunstnere som representeres av Kim Brandstrup i Oslo. De er ikke overrasket over hvorfor galleriet har opplevd en enorm vekst de seneste årene.

En av kunstnerne i Galleri Brandstrups kunstnerstall er Sverre Koren Bjertnæs. Her fra åpningen av Håkon Blekens utstilling "Nye malerier", våren 2015. 

Galleri Brandstrups eksklusive kunstnerstall på tjuefire kunstnere bærer preg av å være bygget opp langsomt og edruelig, uten innslag av sensasjonsdrevne impulskjøp. Profilen kan betegnes både som konseptuell og ekspressiv. Av de norske navnene er hele fem av kunstnerne fra Trondheim. Christer Glein og Sverre Koren Bjertnæs er de yngste av disse.