- Jeg ble ikke fornærmet på Nygaardsvolds vegne

Hommelvikingene har delte meninger om fremstillingen av tidligere statsminister Johan Nygaardsvold i «Kongens nei».

Johan Fjeseth kjenner godt til Nygaardsvolds historie, og mener at filmen ikke virker fornærmende på måten han fremstilles på.  Foto: Vegard Eggen

Filmen har blitt vist på norske skjermer i én uke da Adresseavisen drar til Hommelvik for å snakke med lokalbefolkningen om deres meninger rundt filmen. Det er særlig én ting som engasjerer, både i avisen og blant folk, nemlig hvordan den tidligere statsministeren Johan Nygaardsvold blir fremstilt.