Ungdommens råskap

«Barneraneren» er interessant både som røft ungdomsportrett fra Norge i dag og som diskutabel dokumentar.

Noah og politiet: Noah(t.v) og hans historie etter at han i 2013 ble siktet som en av barneranerne i Groruddalen, er innholdet i dokumentaten «Barneraneren». 

Jon Haukelands dokumentar tar utgangspunkt i sakene som førte til den store rettssaken i Oslo i 2013, hvor 19 ungdommer fra Groruddalen i alderen 15–19 år ble siktet for å ha ranet andre barn. Filmen følger tre av ungdommene som ble siktet som barneranere, i perioden etter deres møte med norsk rettsvesen, samt gjennom oppfølging etterpå.