Folk:

Musikalsk ridder fra Røros

Tor Espen Aspaas er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for musikk- og kulturformidling.

Hedret: Tor Espen Aspaas takket for utnevnelsen som ble delt ut av fylkesmann Brit Skjelbred på Røros tirsdag kveld. 

Aspaas er professor ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å være utøvende klassisk pianist.