Forhandlet med nazistene for å berge Ringve

Forhandlinger med tyskerne var helt nødvendig for å berge Ringve gård under krigen. Men ryktene gikk.

Forteller historien: Etter over femti år på Ringve Museum forteller tidligere direktør Peter Andreas Kjeldsberg historien fra den dramatiske starten til i dag. 

Christian Anker Bachke og Victoria Bachke ble utsatt for rykter og bakvaskelser da de gikk i forhandlinger med de tyske okkupantene i 1940. Ekteparet som eide Ringve, gjorde alt de kunne for at eiendommen ikke skulle bli ødelagt.