Credo-Heidi satser i Oslo

Credo vil fortsatt være hennes hovedfokus. Men Heidi Bjerkan er også sterkt involvert i oppbygging av det folkelige matsentret Vippa på Vippetangen i Oslo.

Satser på Vippa: Heidi Bjerkan og Erlend Mogård-Larsen står bak matsentret på Vippetangen i Oslo. Live Kragnes Edvardsen (til venstre) var blant Credo-kokkene som bidro til matlagingen kvelden vi var til stede. 

Sammen med Bylarm-gründer Erlend Mogård Larsen står Bjerkan for konseptet som fikk tilslag på en fem års leieavtale på Skur 40 på Vippetangen.