Historien om et sykt sykehusvesen

Stykket om sykdomstegn i norsk sykehusvesen er bedre når det stiller undrende spørsmål enn når det gir tydelige svar.

Stiller gode spørsmål: Coby Omvlee er alene på scenen i stykket hun har skrevet om egne erfaringer etter ett år på sykehus. 

Det er først når den syke blir lagt inn på sykehus det virkelig er fare på ferde.