Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen sikrer Klemenskirken

Regjeringen sikrer nå det videre arbeidet med å ta vare på og vise frem de sensasjonelle funnene ved Klemenskirken i Trondheim.

SIKRES: Regjeringen setter av penger til Klemenskirken. Her er tomteeier Ivar Koteng og riksantikvar Jørn Holme Kotengs der arkeologer nå mener de har funnet Klemenskirken. Alteret der Olav den helliges kiste skal ha vært plassert sees i forgrunnen. 

Det blir klart når miljø- og klimaminister Vidar Helgesen og riksantikvar Jørn Holme kommer til Trondheim i morgen i forbindelse med regjeringens opplegg for revidert nasjonalbudsjett.