Når å restaurere et gammelt hus gjøres til poesi

Fine dikt i luftige svev mellom materie og evighet.

Bygningenes poesi: Margrethe Aas er arkitekt ved byplankontoret i Trondheim, og er opptatt av bygninger også når hun skriver dikt. 

Mens diktjeget i «Vy», trondheimsbaserte Margrethe Aas' debutbok fra 2015, bestrebet seg på å fatte byen som fenomen, og livsbetingelsene for dem som er henvist til å leve der - (en bok jeg, parentes bemerket, ikke syntes særlig om, hvilket, ser jeg ved gjenlesning nå som jeg også leser forfatterens bok nummer to, var slett lest, noe jeg her nytter anledningen til å beklage) - går «Eim» i dialog med det materialet som, når det blir nok av det, utgjør en by. Eller en grend.