Et halvt år siden Litteraturhuset i Trondheim åpnet

- Umulig å drive litteraturhus med Nav-praktikanter, frivillige og én fast ansatt

Litteraturhuset har vært en suksess siden åpningen. - Men det er neppe mulig å drive sånn i lengden, sier daglig leder Trond Åm.

- Mange tror Sellanraa er Litteraturhuset, men vi har kun en samarbeidsavtale med kafeen, sier daglig leder Trond Åm. Han bruker gjerne serveringsstedet som arbeidsplass - blant annet fordi nettilgangen er bedre enn på kontoret. 

Litteraturhuset har så langt vært en publikumssuksess, men daglig leder Trond Åm har sett seg nødt til å gå ned i 80 prosent stilling for å få endene til å møtes.