Vil finansiere museum med lakseoppdrett

- Vi ber ikke om et rødt øre, vi ber om en underskrift fra departementet, sier Svein Bertil Sæther, som i 20 år har jobbet med et nasjonalt havbruksmuseum.

Ægir - midt i havbruksland: - Havbruksnæringa er framtidsrettet og i vekst, og vi trenger et nasjonalt museum. Nå håper vi Fiskeridepartementet gir oss konsesjoner slik at vi kan sikre økonomien for et slikt museum, sier Svein Bertil Sæther, direktør for Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Her fra utstillingen om «Folket i Flatvika».  Foto: Dan Ågren

Både landbruk, skogbruk, fiskeri- og oljenæring har egne nasjonale museer. Men Ægir - norsk havbruksmuseum, sliter med å realisere sin kongstanke om et nasjonalt museum for næringa.