Menneskelik stilles ut i Trondheim

Utstillingen «Body Worlds Vital» viser ekte, avdøde menneskekropper med alt annet enn hud.

Omstridt: «Body Worlds»-utstillinger er blitt gjenstand for både rykter og kontroverser i en årrekke, særlig i hjemlandet Tyskland. NTNU har gjennomgått utstillingen både juridisk og etisk, og sikret at den er i tråd med norsk regelverk.  Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Kroppene tilhører mennesker som har donert sitt legeme til formålet. Totalt får publikum se 13 hele kropper i tillegg til mange organer i utstillingen som åpner på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim tirsdag.