Kanskje vel symbolmettet

Orhan Pamuk fortsetter å forske i spennet mellom øst og vest, modernitet og tradisjon, religion og verdslighet.

Forsker i fadermordet: Orham Pamuk skriver om fadermordet både konkret og i mer symbolskforstand i «Kvinnen med rødt hår». 

I «Kvinnen med rødt hår» nærmer han seg det overtydelige, og symbolovermettede, men det er svung også over denne romanen.