Til å fryse på ryggen av

Noveller som utforsker det ensomme menneskets søken etter tilhørighet. Mørkt og nesten uten håp. Men stort sett godt skrevet.

Mørk debut: Nora Eide fra Trondheim debuterer med flinke, men mørke noveller om familierelasjoner. 

Nora Eide fra Trondheim er enda en debutant som har forfatterutdanning i bunn. Denne gangen fra Westerdals Oslo Arts, Communication and Technology. Og enda en gang noveller eller kortform (Bjørn, Tungen, Sørsdal). Det kan virke som det den svenske arbeiderdikteren Ivar Lo-Johansson sa for lenge siden om at novellen er en forfatterskole fordi den tvinger fram bevisstheten på form og komposisjon, er satt i system i forfatterutdanningen.