Coltrane den hellige til Olavsfest-dagene

I San Francisco er en egen kirke dediktert John Coltrane, preget av ikonmalerier av musikeren. «A Love Supreme» fremføres hver søndag. 50 år etter jazzlegendens død bringes tradisjonen til Trondheim.

laget spesielt til festivalen: Dette ikonet av John Coltrane henspiller på hans stykke «Alabama», skrevet etter en Ku Klux Klan-aksjon i 1963 - og som fremføres i Vår Frue kirke under Olavsfestdagene. 

- Jeg vet hva mange av leserne dine vil tenke i utgangspunktet: «John Coltrane som helgen, med egen kirke? Æsj, humbug!»