Kunst på arbeidsplassen:

Se hvordan brannmennene gjør stasjonen om til sitt andre hjem

Her finnes 100 år gammel historie på veggene.

På kontoret til brannsjefen er det skisser til bildet som nå henger i kantina. 

Adresseavisen drar i denne serien rundt til ulike trønderske arbeidsplasser for å se hvilken kunst som er å finne.